Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang wil standpunt lokale overheid voor steun aan landbouwbedrijf abdij Averbode

Vlaams Belang wil standpunt lokale overheid voor steun aan landbouwbedrijf abdij Averbode
Lokaal @ Vlaams Belang

[28/04/2022] 

Lokale Vlaams Belang politica Suzy Wouters wil vanuit de gemeenteraad en vanwege het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem een sterk signaal richting Vlaamse regering tegen de dreigende sluiting van de abdijboerderij. Sinds de aankondiging dat het melkveebedrijf van de abdij van Averbode door het stikstofakkoord van de Vlaamse regering met sluiting wordt bedreigd, is het thema dagelijks in de het nieuws. Wouters wil “dat we met onze gemeente ééndrachtig tegen deze onbegrijpelijke beslissing protesteren!” Volgens het plaatselijk Vlaams Parlementslid “heeft het Vlaams Belang van meet af aan als enige politieke partij er voor gewaarschuwd dat het stikstofakkoord de landbouwsector serieus onder druk zou zetten. Averbode groeit nu uit tot een symbooldossier dat de nefaste politiek van de Vlaamse regering duidelijk maakt.”

“Hoewel de materie geen lokale bevoegdheid is, wil onze partij toch een duidelijk signaal vanuit onze gemeente” verduidelijkt Suzy Wouters die ook fractievoorzitter is voor haar partij in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. “Ik wil vandaag op de gemeenteraadszitting eigenlijk de stemming voor een oproep tot steun waar hoop ik de ganse gemeenteraad zich achter wil scharen. Wij vinden dat het stadsbestuur alle mogelijke druk moet proberen uit te oefenen op de betrokken hogere overheden. De burgemeester Manu Claes en de minister van landbouw Hilde Crevits behoren immers tot dezelfde partij CD&V. Dat punt kan enkel via de procedure van de hoogdringendheid op de gemeenteraad komen, ik hoop dat de collega’s daar mee instemmen, zoniet hou ik het bij een mondelinge vraag!”

Dat een gevestigd instituut als de 900 jaar oude abdijboerderij van Averbode bedreigd wordt door de toepassing van het stikstofdecreet maak de impact van het landbouwbeleid op lokale gemeenschappen heel duidelijk. Het landbouwbedrijf is een belangrijke economische poot voor de abdijgemeenschap en is zo oud als de abdij zelf. De abdijgemeenschap is er in geslaagd sinds vorige week de volledige persaandacht te trekken zodat de bevolking en de politiek gealarmeerd werd.

Wouters vindt het onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid de abdijboerderij weg wil. “Dit is net een prachtig voorbeeld van korte keten-landbouw en de boerderij investeerde recent nog in nieuwe technieken om haar stikstofuitstoot te beperken.”

Het melkveebedrijf is het niet eens met de vraag tot sluiting en heeft een terecht bezwaar ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Ik hoop dat de abdijboerderij mag openblijven, maar het toont in elk geval aan hoe radicaal en dogmatisch deze Vlaamse regering is“, besluit Wouters. “Bovendien zijn er nog tientallen andere landbouwbedrijven die in dezelfde precaire situatie zitten en eveneens met sluiting bedreigd worden.”